اتاق مدلهای لباس مجلسی لباس مجلسی مجلسی

اتاق: مدلهای لباس مجلسی لباس مجلسی مجلسی مجموعه مدل لباس جدید

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد کردن میل به به طلاق‌ بعد از 29 سال زندگی ، سیر صعودی ازدواج و طلاق در استان تهران

آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ازدواج و طلاق تهرانی‌ها نشان می‌دهد که میزان ازدواج و طلاق در سال گذشته زیاد کردن پیدا کرده و طب

زیاد کردن میل به به طلاق‌ بعد از 29 سال زندگی ، سیر صعودی ازدواج و طلاق در استان تهران

سیر صعودی ازدواج و طلاق در استان تهران/ زیاد کردن میل به به طلاق بعد از 29 سال زندگی

عبارات مهم : ایران

آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ازدواج و طلاق تهرانی ها نشان می دهد که میزان ازدواج و طلاق در سال گذشته زیاد کردن پیدا کرده و طبق این آمارها 5 درصد از طلاق ها بعد از 29 سال زندگی و 40 درصد در 5 سال ابتدایی زندگی صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در زمینه ازدواج و طلاق در سال 95 نشان می دهد که سال گذشته، 97 هزار و 591 مورد ازدواج در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ثبت شده است هست. این در حالی است که در سال 94 آمار ازدواج های ثبت شده است برابر با 86 هزار و 389 مورد بود. مقایسه این دو آمار، نشان می دهد که در سال 95 آمار ازدواج با رشد 11.4 درصدی همراه بوده است.

زیاد کردن میل به به طلاق‌ بعد از 29 سال زندگی ، سیر صعودی ازدواج و طلاق در استان تهران

بیشترین ازدواج ها، در شهرستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ثبت شده است که 62 هزار و 338 مورد را مشمول بر می شود. شهرستان های ری و شهریار نیز به ترتیب با 6678 و 5916 مورد ثبت ازدواج در رده های بعدی قرار دارند.

آمارها، همچنین از زیاد کردن میزان ناخالص ازدواج حکایت دارد و بر این اساس ناخالص ازدواج در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال 95 برابر 7.3 در هزار بوده است.

آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ازدواج و طلاق تهرانی‌ها نشان می‌دهد که میزان ازدواج و طلاق در سال گذشته زیاد کردن پیدا کرده و طب

همچنین میانگین سنی مردان هنگام ازدواج، در سال گذشته با 30 و زنان با 26 بوده است.

بررسی های سری زمانی آمارهای مربوط به ازدواج نشان می دهد که تعداد کل ازدواج های ثبت شده است از سال 89 تا 94، روند کاهشی داشته هست؛ ولی در سال 95 سیر صعودی داشته هست. در سال 89 تعداد ازدواج های ثبت شده است 101 هزار و 488 مورد بود. در ادامه این روند نزولی، سال 94 ، 86 هزار و 877 مورد ازدواج ثبت شد. در سال 95، تعداد ازدواج های ثبت شده، بعد از 6 سال، زیاد کردن را تجربه کرد و به 97 هزار و 591 مورد رسید.

افزایش 22 درصدی طلاق در استان تهران

زیاد کردن میل به به طلاق‌ بعد از 29 سال زندگی ، سیر صعودی ازدواج و طلاق در استان تهران

در سال گذشته آمار طلاق استان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم سیر صعودی داشت. تعداد کل طلاق های ثبت شده است در سال 95 برابر با 39 هزار و 282 مورد بود که نسبت به سال پیش از آن، بیش از 22 درصد زیاد کردن داشت. در سال 94 طلاق های ثبت شده است برابر با 30 هزار و 575 مورد بود.

به طور میانگین مردانی که در سال گذشته طلاق گرفتند 38 ساله و زنان 33 ساله بودند. میانگین طول مدت زندگی زوج های تهرانی هنگام طلاق ، 9.9 سال جهت این دوره به دست آمده است.

آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ازدواج و طلاق تهرانی‌ها نشان می‌دهد که میزان ازدواج و طلاق در سال گذشته زیاد کردن پیدا کرده و طب

میزان ناخالص طلاق ثبت شده است در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برابر با 2.9 در هزار است که نسبت به سال گذشته که 2.4 در هزار بود، زیاد کردن داشته است.

بیشترین طلاق های ثبت شده است هم مربوط به شهرستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با 26 هزار و 381 مورد بود و شهرستان های شهریار و ری با 2440 و 2437 مورد در رده های بعدی قرار دارند.

زیاد کردن میل به به طلاق‌ بعد از 29 سال زندگی ، سیر صعودی ازدواج و طلاق در استان تهران

سیر سینوسی طلاق در استان تهران

آمار طلاق از سال 89 تا 94، بر خلاف ازدواج متغیر بوده هست. در سال 89 تعداد 30 هزار و 403 مورد طلاق ثبت شد و در سال 90، این عدد به 31 هزار و 640 مورد زیاد کردن پیدا کرد. روند افزایشی در سال 91 هم ادامه داشت و 32 هزار و 713 مورد طلاق به ثبت رسید. این در حالیست که در سال 92 تعداد طلاق های ثبت شده است به 29 هزار و 156 مورد کم کردن رسید، ولی در سال 93 دوباره با زیاد کردن همراه بود و به 32 هزار و 972 مورد رسید. سال 94 تعداد طلاق های ثبت شده است 30 هزار و 445 مورد بود و در سال گذشته با زیاد کردن حدود 9 هزار مورد، به 39 هزار و 282 رسید.

براساس آمارهای اداره ثبت احوال استان تهران، نسبت ازدواج به طلاق از سال 89 تا 94 به ترتیب 3.3، 3.2، 2.9، 3.1، 2.6، 2.8 بود و این عدد در سال 95 به 2.5 رسید.

افزایش طلاق ها بعد از 29 سال زندگی

بررسی مدت وقت زندگی زوجین هنگام طلاق حاکی از این است که در سال گذشته 11 درصد از طلاق ها در نخستین سال زندگی یکسان و 40 درصد دیگر حداکثر تا 5 سال بعد از شروع زندگی ثبت شده است هست. تعداد طلاق ها در 28 سال زندگی، کمترین آمار را به خود تخصیص داده شده است داده که مشمول بر کمتر از یک درصد هست. توصیه قابل توجه این است که میزان طلاق ها بعد از 29 سال زندگی، دوباره با زیاد کردن همراه شده است و مشمول بر 5 درصد است.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | زندگی | تهرانی | ازدواج | تهرانی ها | استان تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz